Bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ mà Q&C furniture sẽ cần sử dụng thông tin của khách hàng với các mục đích sau:
Chăm sóc khách hàng tốt hơn, có thể là gửi email cho khách hàng để khách hàng đánh giá chất lượng sản phẩm đã dùng
Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình bảo hành
Giới thiệu các sản phẩm mới mà Q&C furniture cung cấp
Phạm vi thu thập thông tin
Khách hàng đã mua hàng của Q&C furniture
Khách hàng có nhu cầu tư vấn về sản phẩm
Khách hàng quan tâm sản phẩm đã truy cập vào website
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ vào nội bộ công ty, các thông tin này sẽ không được lưu hành bên ngoài và các phòng ban chăm sóc, bảo hành có thể xem và kiểm tra
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Thời gian lưu trữ thông tin ít nhất là 1 năm
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Đơn vị thu thập thông tin và quản lý là Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và sản xuất Q&C.
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Khách hàng có thể truy cập vào website và chỉnh sửa thông tin của mình tại website
6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Đơn vị chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin gì của khách hàng.
Trong một vài trường hợp có thể tiết lộ thông tin của khách hàng khi có các đơn vị chức năng hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu. Các thông tin được tiết lộ sẽ được làm theo quy định của Pháp luật Việt Nam